سخن روز /
دفتر حسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی
نام ونام خانوادگی: آقای عربعلی هراتیان
 
شماره تماس: 88893985
 
شماره دورنگار: 88806551

آدرس الکترونیکی: audity@corc.ir


شرح وظایف  دفتر حسابرسی تعاونیها و تشکلهای کشاورزی :

1- بررسی روشهای مالی و حسابداری مورد عمل شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور ارائه روشهای مناسب حسابداری

2- تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم در زمینه اجرای روشهای مالی و حسابداری در شرکتها و اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی ایران

3- تهیه و تنظیم برنامه لازم به منظور حسابرسی ادورای از شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

4- نظارت و راهنمایی بر نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و صورتحساب های مالی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی و بودجه سالانه آنها

5- رسیدگی به گزارشهای مالی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

6- نظارت بر نحوه تنظیم گزارشات حسابرسی و صدور دستورالعمل های ذیربط

7- تهیه و تنظیم برنامه های لازم به منظور نظارت بر کلیه عملیات و فعالیت های مالی اتحادیه ها و شرکتها و تطبیق آنها با مقررات و رسیدگی دقیق به اسناد حسابداری تنظیم شده قبل از ثبت در دفاتر قانونی با همکاران ناظران مالی (مشاور مالی مقیم واحد خارج از مرکز)

8- مراقبت و نظارت بر حسن جریان امور مسئولین حسابرسی و ناظران مالی (مشاور مالی) شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاروزی و ایجاد هماهنگی در انجام وظایف آنها

9- تهیه و تدوین آیین نامه های مالی و حسابداری مورد لزوم واحدهای تعاونی با همکاری سایر مدیریت‌های مربوطه

10- مطالعه و بررسی روشهای انجام حسابرسی و ارزیابی عملکرد (سود و زیان) سالیانه واحدهای تعاونی

11- نظارت و ارزیابی کمی و کیفی گزارشات حسابرسی سالیانه واحدهای تعاونی .


تاریخ به روز رسانی:
1401/08/09
تعداد بازدید:
35715
Powered by DorsaPortal