سخن روز /
واحد برنامه ریزی
 
نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول برنامه ریزی : خانم محبوبه هدایتی (مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی-تشکیلات و روشها /سابقه خدمت 17سال / شماره موبایل : 09112233034)
تلفن گویا : 2 الی 33244200-011       داخلی 207 
 
شرح وظایف واحد برنامه ریزی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران:
 

1-    جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی وفیزیکی و تلخیص اطلاعات مربوط

2-    مطالعه طرحهای واصله از دستگاههای اجرائی از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب

3-    تهیه وتنظیم گزارشها وجداول مربوط به طرحها و فعالیتها در چهارچوب برنامه و بودجه

4-    رسیدگی به اجزاء و بازدید از عملیات طرحهای عمرانی و فعالیتهای جاری و گزارش گیری از پیشرفت کار طرحها و فعالیتها بمنظور ارزشیابی عملیات از نظر مطابقت نتایج بدست آمده با هدفها و سیاستهای تعیین شده

5-    انجام مطالعات وبررسیهای منجر به برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی بلند مدت میان مدت کوتاه مدت .

6-     تهیه و تنظیم آمار وعملکرد یکماهه ف سه ماهه ششماهه و یکساله سازمان و شبکه وارسال بموقع آنها بمدیریت برنامه وبودجه

7-    نظارت بر مصرف اعتبارات جاری وعمرانی

8-    پیش بینی و پیشنهاد تغییرات لازم در تشکیلات و روشها و پیگیری انجام آن

9-    انجام سایر امور محوله در ارتباط با شغل

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/18
تعداد بازدید:
1307
Powered by DorsaPortal