سخن روز /
معرفی معاونت امور فنی و بازرگانی
معرفی معاونت فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران؛
 
نام و نام خانوادگی: احمد علی ایمانی
شماره تماس: 332697150-011
شماره همراه: 09111290556
شماره دورنگار: 332697150-011
آدرس پست الکترونیکی:
شرح وظایف معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران:
 

1-    شرکت در کمیته نظارت بر قیمتها جهت ادای توضیحات راجع به بررسیهای انجام شده

2-    همکاری با ادارات بازرگانی

3-    اقدام جهت صدور تمدی کارت بازرگانی اتحادیه ها

4-    بررسی گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف وعرضه وتقاضا در بازار

5-    رسیدگی به شکایات مربوط به اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی در مورد نحوه تهیه وتوزیع وقیمت گذاری کالاها

6-     نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قرارداد خرید وفروش کالا بین اتحادیه ها وشرکتها با سایر موسسات

7-    بررسی اطلاعات جمع آوری شده در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور

8-     بررسی اطلاعات مربوط به چگونگی حمل ونقل تسهیلات بانکی و اعتباری وانبارها برای اتحادیه ها و شرکتها

9-    تهیه وگزارش کامل از چگونگی وضعیت اتحادیه ها وشرکتها وارائه بمقام مافوق

10-  بررسی در زمینه تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی وخارجی وتهیه فیلم وجزوات وآگهی های تبلیغاتی بمنظور اشنا ساختن کالاها و محصولات سطح استان وطرح پیشنهاد بمقام مافوق

11-   انجام سایر امور محوله طبق دستورالعملهای وارجاع آن توسط مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی:
2020/01/28
تعداد بازدید:
1405
Powered by DorsaPortal