سخن روز /
اداره بازرگانی و بازار یابی
معرفی رئیس اداره بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران؛
 
نام و نام خانوادگی: رحمان قاسمی
شماره تماس:33254093-011
شماره دورنگار:
آدرس پست الکترونیکی:
شرح وظایف اداره بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران:
 

1-    جمع آوری وبررسی اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای وارداتی که کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی وتعیین بهاء آنها

2-    اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

3-    جمع آوری وبررسی اطلاعات مربوط به بیمه حمل ونقل تسهیلات بانکی و اعتبار و انبارهای شهرستان

4-    جمع آوری بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور وتوسعه وبهبود آن

5-    تماس با سازمانها ومراجع مربوط تهیه فیلم بمظنور مصرفی کالاها ومحصولات کشور

6-     تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

7-    بررسی ونظارت برنامه های بازدید بازرگانان خارجی از کارخانجات تولید داخلی

8-    اجرای مقررات مربوط به مبادلات مرزی

9-    همکاری واظهار نظر در تهیه وتدوین آئین نامه های معاملاتی اتحادیه های تعاونی روستایی

10-  تهیه وبررسی اطلاعات مربوط به نحوه کار وفعالیت واحدهای تعاونی روستایی استان خط مشی صحیح ویکنواخت در امور تعاونیها

11-    شناسایی کامل اتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی در سطح استان

12-    جمع آوری اطلاعات و آمار اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستائی

13- تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی وخارجی وتهیه فیلمها وجزوات واگهی های تبلیغاتی بمنظور اشنا ساختن کالا ها ومحصولات

14-ارائه برنامه های لازم بمنظور  توزیع محصولات کشاورزی مورد نیاز واحدهای تعاونیر وستایی واعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمانبندی شده د رزمینه توزیع کالاهای وارداتی وداخلی

 
تاریخ به روز رسانی:
2019/11/13
تعداد بازدید:
1030
Powered by DorsaPortal