سخن روز /
اداره خدمات فنی و کشاورزی
 
نام و نام خانوادگی رئیس اداره : آقای حامد رنجبر (مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی -مدیریت تحول / سابقه خدمت 13سال / شماره موبایل : 09112521970 )
تلفن گویا : 2 الی 33244200-011   داخلی 231
 
 شرح وظایف اداره خدمات فنی و کشاورزی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران :

1-    احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز سازمانها ، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل ساختمان اداری انبار -سردخانه فروشگاه -کارخانه کارگاه دفتر کار و نظایر آن

2-    انجام خدمات فنی و مشورتی بمنظور تهیه و اجرای طرحهای تولیدی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آنها

3-    بررسی و برآورد نیاز منطقه به انواع بذور سبزی و صیفی و پیگیریهای لازم در تامین آنها از طریق اتحادیه ها و نظارت بر توزیع آنها از طریق شرکتهای تعاونی روستائی

4-    بررسی و برآورد نیاز منطقه با انواع سموم دفع آفات نباتی و انباری و پیگیری در تامین آن از طریق اتحادیه ها و توزیع آن توسط شبکه تعاونیهای روستائی

5-    بررسی و برآورد نیاز منطقه به انواع کودهای شیمیائی و پیگیری در تامین آن توسط اتحادیه ها و توزیع آن از طریق شبکه تعاونیهای روستائی به منظور رفع نیازهای کودی کشاورزان

6-    ایجاد یا کمک به احداث تعمیرگاههای ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و نیز کمک به تهیه و تدارک ماشین آلات کشاورزی از سوی اتحادیه ها

7-    مطالعه و تهیه طرحهای توسعه و ایجاد صنایع غذائی ، تبدیلی و بسته بندی فرآورده های غذائی و دامی

8-    نظارت بر فعالیت واحدهای زیر مجموعه مثل : فنی و مهندسی ماشین آلات اعتبارات و خدمات کشاورزی.

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/18
تعداد بازدید:
312
Powered by DorsaPortal