سخن روز /
اداره امور عمومی
 
نام و نام خانوادگی رئیس اداره : خانم سیده شیما علوی اندراجمی         شماره همراه : 09112530695
شماره تماس مستقیم : 33269717-011     
تلفن گویا : 2 الی 33244200-011         داخلی : 215
 
 نام و نام خانوادگی کارگزین مسئول : آقای عبداله حمیدی کولایی (مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیرت بازرگانی-بازاریابی /سابقه خدمت 13سال /شماره موبایل 09112567709)
 تلن گویا : 2 الی 33244200-011    داخلی 214
شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی مدیریت تعاون روستایی استان مازندران:
 

1-     نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

2-    صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

3-    سازماندهی فعالیتهای مربوط وتقسیم کار وتعیین وظایف وحدود مسئولیت واختیارات واحدهای تحت سرپرستی

4-    تعیین خط مشی ونظارت بر حسن اجرای آن

5-    صدور دستورالعملها وضوابط مربوط

6-    نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

7-    شرکت درکمیسیونها سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

8-    نظارت و انجام امور کارگزینی کارمندان از قبیل اضافات مرخصی طبق مقررات استخدامی وامضای احکام صادره

9-    نظارت وسرپرستی امور دفتر وارسال مراسلات

10- نظارت در تهیه وخرید و تحویل ملزومات وتقسیم آن بین ادارات مربوطه

11- شرکت در جلسات تنظیم بودجه

12- شرکت در کمیته های انتصاب وترفیع ونظارت برکلیه اقدامات مربوط به مراحل استخدام کارکنان

13- هماهنگ نمودن کارکنان تابعه وراهنمائی آنان

14- نظارت بر صحت صدور احکام

15- شرکت در جلسات وکمیسیونهای مربوطه

16- صدور دستورات وتصمیات لازم بمتصدیان مربوط

17- تهیه گزارشات لازم

18- انجام سایر امور محوله

19-کنترل ونظارت وانجام کارهای خدمات در حفظ ونگهداری ساختمان وتاسیسات اداری وسائط نقلیه ف تعمیرات وسرویس خودروها
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/01
تعداد بازدید:
1457
Powered by DorsaPortal