سخن روز /
نظامهای بهره برداری
 
نام و نام خانوادگی کارشناس مسئول نظامهای بهره برداری : آقای سیدرضا خلیلی قلعه سری (مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-زراعت/ سابقه خدمت 13سال/ شماره موبایل : 09113543342)
شماره تماس مستقیم : 33261358-011
تلفن گویا : 2 الی 33244200-011          داخلی 219 
 شرح وظایف کارشناس مسئول نظام های بهره برداری مدیریت تعاون روستایی استان مازندران :

1-    انجام مطالعات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ،به منظور دستیابی به نظام های مناسب بهره برداری ،ترویجی و تشکلهای مردمی بومی و منطقه ای(در سطح استان)

2-    مطالعه رهیافت ها ، روش های آموزشی ،ترویجی ، مشارکتی و نظام های بهره برداری آب کشاورزی و پیشنهاد الگوهای مناسب محلی و بومی (در سطح استان )

3-    بررسی و توصیه فناوری مناسب برای نظام های بهره برداری مختلف بر اساس شرایط محلی و بومی و منطقه (در سطح استان )

4-    ارائه خدمات مشاوره فنی ، آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی واحدهای سازمان ذیربط  

5-    برقراری ارتباط مستمر و موثر با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران ،نخبگان ،مدد کاران ترویجی و گروههای اجتماعی و اقتصادی در سطح استان

6-    زمینه سازی و همکاری در جهت شکل گیری و گسترش نهادها و تشکل ها ی غیر دولتی و واگذاری اکور به آنان و حمایت از آنها

7-    بررسی و اصلاح نظام های بهره برداری و متشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی

8-    نظارت مستمر بر پروژه های مصوب تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح

9-    شناسایی مناطق مستعد تشکیل شرکتهای تعاونی تولید توسط واحد نظام های بهره برداری توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و همکاری مراکز خدمات

10-  فراهم کردن زمینه بازدید کشاورزان از شرکتهای تعاونی تولید موفق و فعال استان و سایر شهرستانها جهت توجیه بیشتر کشاورزان

11-  تهیه و تنظیم و ارائه گزارش و عملکرد ماهانه و سالانه

12-   تهیه و تنظیم و تدوین گزارش های تخصصی ، کارشناسی ، توجیهی و اداری بر حسب مورد و موضوع

13-  انجام سایر امور و ماموریت ها ی محوله از سوی مقام مافوق

14-  شناسایی نیازهای آموزشی و تنظیم برنامه های مختلف آموزشی ارکان ، اعضا و کارکنان شرکت های تعاونی روستایی زنان ،شرکت های سهامی زراعی ، ذتعاونی تولید و کشاورزی به منظور ارتقای سطح دانش اعضا

15-   بررسی و نظارت بر تاسیس و تجهیز ، راه اندازی و یا انحلال شرکت های تعاونی روستایی ، سهامی زراعی ، تعاونی تولید و کشاورزی

16-   بررسی و شناخت استعدادها ، توانایی ها و نیازمندیها ی شرکت های تعاونی روستایی زنان ، سهامی زراعی ،تعاونی تولید و کشاورزی به منظور بهبود امور اجتماعی آنها و ارائه روش های لازم جهت بهبود نقش و تاثیر آنان در جامعه روستایی

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/18
تعداد بازدید:
328
Powered by DorsaPortal